2021, "Year of Break-Ups" ayon sa isang feng shui expert

2021, "Year of Break-Ups" ayon sa isang feng shui expert

(Pixabay, Creative Commons)

NEWS - Bagama't masaya nating sinalubong ang taong 2021, ayon naman sa isang feng shui expert ay malas ang taong ito para sa mga nagmamahalan dahil taon daw ito ng paghihiwalayan o 'Year of  Break-Ups."

Ayon sa isang news report, sinabi ni Marites Allen, na kinikilala ng marami na "Queen of Feng Shui," na ang bagong taon ay maaring magdala ng hindi pagkakaunawaan at maling komunikasyon lalo na sa mga mag-asawa.

"The south-southwest direction has the number 3 argumentative star, while the northwest has the number 7 star, which means there will be difficulties with the patriarch [Ang direksyong Timog-Timog kanluran ay may bilang na 3 argumentative star, habang ang hilagang-kanluran ay may bilang na 7 star, na nangangahulugang magkakaroon ng mga suliranin sa patriarka," dagdag niya.

"The bottom-line is that 2021 may perhaps see the separations of couples [Ang bottom-line ay ang taong 2021 ay mararanasan ang mga paghihiwalay ng mga mag-asawa,]" diin ni Marites.

"However, apart from this prediction, there is also something that we should look forward to – 2021 is the “year of vaccines.” It’s a ‘metal’ year, so it’s a year of vaccination because of the metal element. The metal aspect is the needle [Gayunpaman, bukod sa hula na ito, mayroon ding isang bagay na dapat nating asahan - ang 2021 ay ang "taon ng mga bakuna]."


"[Ito ay isang 'metal' na taon, kaya't ang taong na ito ay magiging taon ng pagbabakuna dahil sa elemento ng metal kung saan ang metal na aspeto ay ang karayom,] "sabi ni Marites.

Bukod dito, ito ang mga palatandaan ng zodiac na nakita niyang may magandang 2021:
 • Kuneho
 • Baka
 • Tigre
 • Kabayo
 • Tandang
Sa kabilang banda, ang mga palatandaang zodiac na ito naman ay kailangang maghanda para sa isang mapaghamong taon sa hinaharap:
 • Daga
 • Baboy
 • Tupa
 • Aso
 • Dragon
 • Ahas

Gayunpaman, sinabi ng Queen of Feng Shui na hindi sila mga manghuhula, nag-aalok lang daw sila ng mga gabay sa kung ano ang maaring dalhin ng kapaligiran. iTacloban

Post a Comment

Previous Post Next Post