#HEALTHYWARAY: Pagkaon hin iba-iba nga klase hin mani nakakapaupay ha panlawas

#HEALTHYWARAY: Pagkaon hin iba-iba nga klase hin mani nakakapaupay ha panlawas

(PHOTO: Pxfuel, Creative Commons)

Kilala an mani nga usa nga snakon ngan marasa nga sumsuman ha mga parahubog, pero maaram ba kamo nga dako ine an bulig para ha aton panlawas? Kay an pagkaon hin iba-iba nga klase hin mani kay pwede malikayan an pagkamay-ada heart attack ngan iba pa nga sakit base ha study journal nga ginpagawas han Journal of the American College of Cardiology.

Sumala ha report, katorse-porsyente (14%) an posibilidad nga makalikay an pagkaon hin mani, upod an nilaga, ha pagkamay-ada sakit ha kasing-kasing, ngan baynte-porsyento (20%) naman nga pwede malikyan an pagkamay-ada komplikasyon tungod ha pagtig-a hit arteries.

Damu na an pag-istudyo ha pagkaon han mani an gumawas, pero sumala ha JACC na iba an research na ira ginhimo ngan padayun nira iistudyohan an mga kaupayan na pwede makuha hine.

IBA PA NGA BENEPISYO NGA PWEDE MAKUHA HA PAGKAON HIN MANI:

1. Nakakadugang hin kusog ha kada adlaw nim nga pagtrabahobvisan ha gutiay nga kunsumo.
2. Nakaka-iban hin tsansa nga magkamay-ada stroke tungod ha antioxidant na resveratrol.
3. Nakakapaupay ha memorya tungod ha vitamin B3 nga rason ha pagiging aktibo han utok.
4. Nareregulate it blood sugar pinaagi ha manganese nga nakaka-absorb gehap hin fats ngan carbohydrates.
5. Nakakapaupay hit panit tungod ha vitamin E nga nakakabulig ha pagmaintain hin healthy skin cells.

Tigamne la na mas marasa ine kaunon kun hilaw kaysa ha prito tungod nga waray ine halo nga asin. iTacloban
iTacloban

iTacloban aims to help people by providing the most recent educational content such as online guides, tutorials, news, updates, and digital content from the Philippines and around the world. Email us at itaclobanph@gmail.com for business promotions or partnerships. facebook twitter email

Post a Comment

Previous Post Next Post