Dalawang bata nagpakasal sa palaka, isa naman nagpakasal sa kambing(Pixabay, Creative Commons)

WEIRD — Sa isang kakaibang ritwal na ginanap sa malayong lugar ng Pallipudupet Village sa India, dalawang bata ang kinasal sa palaka. Habang sa Sudanese naman, ay isang lalaki ang pwersahang kinasal sa kambing. 


Bagama't kakaiba at hindi kapanipaniwala, ang sinasabing pagpapakasal sa mga hayop na ito (lalo na sa palaka) ay naaayon sa kanilang tradisyon kung saan ang pinapaniwalaan nilang Diyos na si Barun Devta o Diyos ng ulan ay natutuwa kung may kinakasal sa palaka. 


Kaya naman ginawa ito ng mga taga Pallipudupet para mapigilan ang pagkalat ng isang misteryosong sakit sa kanilang lugar.


Ayon sa Times of India, ang mga batang kinasal sa palaka ay nasa pitong (7) anyos pa lamang, at nangangalang Vigneswari at Masiakanni. Hindi naman daw sila pinilit sa pagpapakasal, ayon sa isang balita, sa halip ay ginusto nila ito upang matapos na ang problema ng pagkakaroon ng misteryons sakit sa kanilang lugar.


Naganap ang pangyayaring ito noong 2009, kung saan suot ng dalawa (Vigneswari at Masiakanni) ang tradisyunal na damit pangkasal ng mga Hindu.Hindi sabay na ginanap ang kasal ng dalawa at nangyari ang seremonya sa dalawang templo. Madami naman ang dumalo sa naturang seremonya, kasama na ang kanilang mga magulang at kapit-bahay.


(South Sudan with neighbouring countries via Google Map.)


Sa isang lugar naman sa South Sudan, sa taong 2006,  kinasal ang lalaking nagngangalang Charles Tombe sa isang kambing. Puwersahag kinasal sa isang kambing si Tombe sa dahilan na nahuli siya ng may-ari ng kambing na may ginagawang kababalaghan sa naturang hayop.


Bago sila kinasal, ay nagbayad muna ng $75 o P3,160 si Tombe sa may-ari bilang bayad kambing. Pagkatapos ng kasal nila ay pinangalanan ang kambing ng "Rose."Pagkalipas naman ng isang taon, ay namatay si Rose dahil sa nabalot ang ulo nito sa isang plastic bag.


Dahil naman sa insidenteng pagpapakasal ng tao sa isang kambing, binago ng South Sudan ang kanilang batas noong 2013 at tuluyan ng hininto ang mga pagpapakasal sa mga hayop.  iTacloban

iTacloban

iTacloban is a web-based project in Tacloban City, Philippines. We aim to provide the latest guides, news, updates, and digital content across Eastern Visayas and the Philippines. For business promotions or partnerships, you may email us at itaclobanph@gmail.com. facebook twitter email

Post a Comment

Previous Post Next Post

Recent Posts

Related